14.การแจ้งเลขจัดส่ง Delivery number notification

การแจ้งเลขจัดส่ง ระบบจะจัดส่งทางเลขจัดส่ง e-mail ที่แจ้งสมัครไว้

และแจ้งผ่านทางไลน์ที่คุยครับ

 

ปัญหาที่พบบ่อยคือ

Q:ไม่เจอเมล์ที่ส่ง(ที่แจ้งการจัดส่ง)

A:ปกติของระบบ e-mail หากเมล์lที่เราไม่ได้ @เป็นเพื่อนหรือบุคคลที่ต้องติดต่อ เมล์จะเข้าไปอยู่ในส่วนของ จดหมายขยะเมล์

 

e-mailขยะที่แสดงในหน้าจอคอมฯ ปกติ

เมล์ขยะระบบคอม
เมล์ขยะระบบคอม

 

 

 

e-mailขยะที่แสดงในหน้าจอมือถือ

เมล์ขยะในรูปแบบมือถือ
เมล์ขยะในรูปแบบมือถือ

 

th ไทย
X