13.ตะขอมีตราปั้มไหม Hook have Silk Stamp

ตะขอปั้ม ตะขอตีตราปั้ม เป็นคำถามที่มีถามบ่อยค่ะ
ในความจริงนั้นตะขอจะตีตราปั้มเฉพาะตะขอใหญ่ที่มีพื้นที่ในการปั้ม ส่วนตัวเล็ก เช่นตะขอ1-2สลึงหรือ1บาท บ้างตัวไม่ได้ตีตรา
เหตุเพราะพื้นที่ในการปั้มน้อย (มีขนาดความหนาของตะขอเพียง 0.5-1.0มิล) หากตีปั้มตะขอเล็กก็จะมีโอกาสหักหรือบิดเบี้ยวได้
อีกเหตุผล งานทองเหลืองไม่ได้มีราคาสูงเหมือนงานทอง งานทองค่าตีตราปั้ม (ค่าช่างหรือค่ากำเหน็จ) 1ตัว 20-50 บาท (ไม่รวมค่าทอง)
ส่วนงานทองเหลือง ทั้งทำ ทั้งตี ทั้งชุบ เริ่มต้น 4บาท
 
 
ส่วนตะขอใหญ่ ตีตราปั้มเป็นปกติ แต่เนื่องจาก งานโคลนนิ่งนั้น เป็นงานชุบ
(ซึ่งมีขั้นตอนการชุบหลักๆถึง4ชั้น มีอธิบายในเมนูข้อควรรู้ก่อนขาย) ทำให้รอยปั้มนั้นอาจมองไม่ชัดหรือไม่เห็น
เหตุผลคือ หากชุบบาง จะมองเห็นรอยปั้มชัด แต่งานไม่ทน  แต่ทางร้านชุงงานทองหนา จึงทำให้ชั้นชุบปิดรอยปั้มไปค่อยข้างมาก ซึ่งแลกกับความทนของงานค่ะ
อีกข้อที่ชัดเจนคือ ตัวปั้มของตะขอไม่ได้ชัดเจนเท่ากันทุกตัว การลงโฆษณานั้นทุกร้านล้วนแต่คัดตัวที่ชัดที่สุดมาลง ดังนั้น ตะขอมีปั้มตราแต่จะชัดหรือไม่นั้นอีกส่วนหนึ่ง
ตราปั้ม
ตราปั้มที่ชุบงาน
 
ทองปลอม
ตราปั้มที่ตะขอ(งานที่ยังไม่ชุบ)

 

รูปงานก่อนชุบจะสังเกตุเห็น การตีตราปั้มที่ชัดเจน 

th ไทย
X