11.ความแข็งอ่อนของตะขอ Hook’s hardness

ความแข็งอ่อนของตะขอทองเหลือง(โคลนนิ่ง)
  1. ตะของานโคลนนิ่งทำจากทองเหลือง ซึ่งความแข็งจะแข็งกว่าทองจริง (ลูกค้ามักเอามาเปรียบกับทองจริง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะแข็งหรืออ่อนเท่ากัน) 
  2. ตัวตะขอหากชุบบางงานจะอ่อนในระดับหนึ่ง (แต่ไม่ทน) ทางร้านชุบหนาเพื่อความทน (งานจะแข็งขึ้นมามาก แต่ทนกว่า)

เพิ่มเติม ด้วยสภาพของทองแท้นั้นจะนิ่ม ในการหลอมทองขึ้นรูป ทางช่างจะผสม เงิน/ทองแดงตามอัจราส่วน ทำให้ทองนั้นมีความแข็งมากขึ้น เพื่อจะทำเป็นทองรูปพรรณต่างๆได้ ตามตารางด้านล่าง

อัตราส่วนของทอง
อัตราส่วนของทอง

อัลลอยด์ มีความหมายว่า การนำโลหะมากกว่า2 ขนิดเข้ามาผสมกัน งานทองนิยมใช้เงินและทองแดง

ดังนั้นงาน ทองเหลือง ที่ส่วนผสมของทองแดงมากกว่า 50% จึงทำให้โอกาสที่จะอ่อนแบบทองเป็นไปไม่ได้เลย แต่ถ้าใกล้เคียงก็ยังพอมีสูตรผสมโลหะอยู่บ้าง

th ไทย
X